Минути преди бърята да връхлети града и да промени изцяло облаците.